Terapi / samtaleforløb

Jeg tilbyder terapi / samtaleforløb for større børn, unge og voksne. Da vi som mennesker er forskellige, har vi heller ikke alle brug for samme type hjælp, heller ikke fra psykologens side. Jeg vil derfor altid starte et samtaleforløb med – sammen med min klient – at indkredse, hvad der er i spil for netop dette menneske. Derefter vil jeg kunne tilrettelægge et forløb, som erfaringsmæssigt vil kunne være virksomt.

Mine erfaringer med kognitiv adfærdsterapi er rigtigt gode, og jeg har mange års erfaring i at arbejde med denne type terapi i forskellige varianter. Jeg vil derfor ofte vælge at trække på forståelser og metoder herfra. Nogle klienters vanskeligheder kan dog bedst bearbejdes med andre tilgange, for eksempel via eksistentiel terapi, og det vil jeg derfor vælge i disse tilfælde.

I arbejdet med større børn (og somme tider også med unge) vil jeg typisk starte et forløb med en fælles samtale, hvor også én af – eller begge – forældrene deltager. Her kan vi sammen tale om, hvad det er for vanskeligheder, barnet har brug for hjælp til.

Min klinik ligger på gågaden i Hobro – se kort mv. på min kliniks egen hjemmeside www.PsykologHobro.dk
Jeg er tilknyttet den offentlige sygesikring, så du har derfor mulighed for at få tilskud til et samtaleforløb, hvis dine vanskeligheder er omfattet af denne ordning.

Nogle af de problemstillinger,
jeg kan tilbyde hjælp til at behandle/bearbejde, er:

 

  • Depression, lavt selvværd, manglende lyst
  • Angst og usikkerhed, herunder social angst, panikangst og OCD
  • Sociale vanskeligheder, bl.a. i forhold til kammerater, kolleger,familie
  • Børns og unges faglige vanskeligheder i skolen, på uddannelsesstedet m.v.
  • Mennesker, som er ramt af stress
  • At leve med ADHD eller andre diagnoser/vanskeligheder
  • Livskriser, eksistentielle kriser

Desuden tilbyder jeg rådgivning til forældre, som oplever udfordringer med deres børn m.v.