Supervision

Supervision

Jeg tilbyder supervision for enkeltpersoner og grupper – samt for ledere og ledelsesteams. Supervisionen kan foregå på jeres arbejdssted – eller på min klinik. Supervision har typisk udgangspunkt i en faglig sammenhæng eller problemstilling, og vi kan derefter give den en mere eller mindre personlig drejning, alt efter ønsker og behov hos jer, som deltager.

Supervision forstår jeg som en proces, hvor supervisanden (dén, som modtager supervision) får igangsat en faglig og/eller personlig udvikling, så vedkommende bliver i stand til at løse sine opgaver bedst muligt – og ikke mindst: Kommer til at opleve en større trivsel i arbejdet.

Ikke sjældent møder jeg i supervision fagfolk, som oplever sig hårdt pressede og på kanten af stress. Her vil jeg naturligt søge at hjælpe med en indsats, som kan få tingene til at hænge sammen igen for fagpersonen … forebyggelse af stress er, som jeg ser det, et vigtigt ansvar for en supervisor.

Nogle af de fagpersoner og grupper, jeg er supervisor for, ønsker hjælp til at implementere KRAP i praksis. Dette er erfaringsmæssigt også én af de mest effektive måder, hvorpå man kan få taget KRAP i anvendelse og få bygget denne pædagogik ind i arbejdspladsens dagligdag. Dette er derfor også en type af supervision, jeg meget gerne påtager mig at yde.

De mennesker, jeg oftest møder i supervision, er:

Pædagoger, psykologer, lærere, socialrådgivere, familiebehandlere, familieplejere og ergoterapeuter.

Jeg tilbyder også supervision for ledere og ledelsesteams.

Jeg er godkendt som supervisor af Dansk Psykolog Forening (som en overbygning på min godkendelse som specialist i børne- og ungdoms-psykologi).