Kursus- og temadage

Jeg afholder kursus- og kompetenceudviklingsforløb på institutioner, afdelinger, skoler, arbejdspladser m.v. Disse forløb spænder fra korte kurser af få dages varighed til længerevarende forløb. Temaerne for disse kursus- og kompetenceudviklingsforløb er blandt andre:

 • Børn og unge med særlige behov – pædagogiske tiltag / muligheder for støtte og behandling
 • Kognitiv terapi, nogle gange med et udvidet focus: De kognitive behandlingsformer
 • Nye opgaver – nye tilgange og nye metoder
 • Neuropædagogik – pædagogik på hjernens præmisser
 • Motivation – udfordringer og idéer
 • Ressourcefocuseret pædagogik

En del af de forløb, jeg afholder, har med KRAP at gøre (KRAP: Kognitiv, Ressourcefocuseret og Anerkendende Pædagogik). Læs mere om KRAP.

Derudover afholder jeg ofte tema- og inspirationsdage for arbejdssteder, som har brug for at få opdateret eller udbygget deres viden inden for et bestemt område – eller som ønsker at få inspiration og ny energi ind i arbejdet.

Når man deltager i et kursus eller på en temadag, har man brug for at få noget med hjem, som på den ene eller anden måde kan bruges i éns egen praksis. Jeg lægger derfor stor vægt på at trække eksempler fra praksis ind – og formidle egne og andres erfaringer.


Tema- og inspirationsdage afholder jeg blandt andet omkring:

 • Positiv psykologi – mere end blot et supplement til den klassiske psykologi
 • Anerkendelse og autenticitet: At være – og blive – sig selv i anerkendelsens tidsalder
 • Hvordan kan vi som fagfolk/ansatte forholde os til nedskæringer og besparelser
 • Vores egen tænkning – og vore egne mestringsstrategier
 • Højhastighedssamfundets menneskelige aspekter
 • Trivsel, robusthed og mestring – hos børn og voksne