KRAP kurser

KRAP: Kognitiv, Ressourcefokuseret
og Anerkendende Pædagogik

Jeg har, sammen med psykolog Lene Metner, udviklet KRAP. KRAP er et pædagogisk koncept, som er funderet i den anerkendende tilgang til andre mennesker og er kendetegnet ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer – samt ved en udpræget vægtning af det positive, dét som virker. Konceptet hviler desuden på en konstruktivistisk forståelse af mennesket i dets miljø.

KRAP udspringer af mange års praksiserfaring. KRAP kurser findes i forskellige udformninger, men de hviler alle på samme fundament – metodisk og teoretisk. Grundbogen om KRAP udkom i 2008, og i 2012 kom endnu en KRAP bog, denne gang omhandlende brugen af KRAP i praksis. Den har form af en antologi, og dens kapitler er alle skrevet af fagfolk, som anvender KRAP i deres praktiske arbejde. Senere er udkommet endnu flere KRAP bøger. Jeg vil her fremhæve, at jeg ikke siden 2012 har samarbejdet med Lene Metner. I stedet har jeg drevet mit eget kursusfirma, og siden 2020 drevet virksomheden SpecialistGruppen / www.KRAPdanmark.dk sammen med Ida Kortbæk og Jan Sørensen

Hensigten med KRAP er at støtte kursisterne i at bibringe de mennesker, de til dagligt arbejder med, en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende focus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

KRAP er teoretisk og metodisk forankret i de kognitive behandlingsformer og i det ressourcefocuserede menneske- og behandlingssyn. Desuden har vi hentet inspiration i en lang række andre metoder og teorier, bl.a. i den systemiske teori, den narrative teori og -terapi, i adfærdspsykologien, i den positive psykologi (bl.a. Martin Seligman), hos ICDP og Marte Meo, hos Aaron Antonovsky og i Appreciative Inquiry/ Anerkendende Udspørgen.

KRAP indeholder analyser, metoder og værktøjer, som erfaringsmæssigt virker. KRAP er funderet i praksis – og indeholder derfor kun teorier og metoder, som er velafprøvede i virkelighedens verden. Mange fagfolk, som stifter bekendtskab med KRAP, hæfter sig ved, at tilgangene og metoderne synes ret indlysende – og lige til at gå i gang med. Det betyder dog ikke, at en mere systematisk brug af det KRAPske håndværk blot er let at lære; typisk kræver det både træning og erfaring at blive superbruger.

I de seneste år har jeg arbejdet på at integrere neuropædagogikken i mine KRAP kursusforløb. Mange fagfolk fra det pædagogiske felt uddanner sig i disse år i neuropædagogik, og det er der også gode grunde til at gøre. KRAP er baseret på den anerkendende tilgang til andre mennesker, og denne tilgang omfatter naturligvis også de kognitive funktionsvanskeligheder, som disse mennesker konkret måtte stå med. Igennem min karriere som psykolog har jeg beskæftiget mig ganske intensivt med neuropsykologiske udredninger, og det er blandt andet mine erfaringer herfra, jeg trækker på, når det gælder KRAP og neuropædagogik.

Jeg afholder ikke blot KRAP kurser – men hjælper også gerne via supervision og konsulentbistand med at få KRAP implementeret i hverdagen på din/jeres arbejdsplads. 

I 2020 startede jeg firmaet SpecialistGruppen / www.KRAPdanmark.dk sammen med Ida Kortbæk og Jan Sørensen.