Mange fagfolk, som har været på et grundlæggende 6-10 dages kursus i KRAP, efterspørger muligheder for at komme videre ad de KRAPske veje – og få yderligere træning i KRAPs særlige mindset. Jeg har gjort noget ved denne efterspørgsel og har udviklet et 8-dages opfølgningskursus. KRAP Follow-up kurserne, som de er kommet til at hedde, afholder jeg i Middelfart ca. 1 gang årligt, næste gang med start i december 2018.

Follow-up kurset indeholder en række temaer, som der ikke er mulighed for at inkludere i et grundlæggende KRAP kursus – og det indeholder desuden træning i det KRAPske håndværk samt i anvendelsen af en række konkrete metoder. Herudover er der (som altid på mine KRAP kurser) mulighed for at få supervision på de forløb, man selv er i gang med på sin arbejdsplads.

Follow-up kurset afholdes på kursuscenter Brogaarden i Middelfart, og som nævnt næste gang med start i december 2018. De 8 kursusdage har hver et overordnet tema (se program herunder), og disse ligger i 4 moduler á 2 dage. Der er plads til max. 24 deltagere på kurset, og programmet kan downloades her.

Programmet ser således ud – i overskrifter:

1)  Udvikling / læring / forandring
2)  En konkret case + kognitiv sagsformulering
3)  Autenticitet: Anerkendelsen af dig selv
4)  Neuropædagogik – videregående
5)  De KRAPske metoder og teknikker: Intensiv træning
6)  Adfærdspsykologi og adfærdspædagogik
7)  Skriftlig KRAP: Udarbejdelse af beskrivelser + vurderinger
8)  Rammer og konflikter

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en mail til peterstorgaard@gmail.com

Der er mulighed for at overnatte på kursuscenter Brogaarden, hvis du kommer langvejs fra til kursusforløbet i Middelfart. Læs mere her om muligheder og priser.