Mange fagfolk, som har været på basis-kursus i KRAP (eller lignende) efterspørger muligheden for at komme videre ad de KRAPske veje – og få yderligere træning i KRAPs metoder. Jeg har gjort noget ved denne efterspørgsel og har udviklet et 8-dages opfølgningskursus. KRAP Metodetræning, som det er kommet til at hedde, afholder jeg i Middelfart med 1½-2 års mellemrum, og næste gang med start i 2022 (datoerne er dog endnu ikke fastlagt).

Metodetræningskurset indeholder temaer, som der ikke er plads til at inkludere i et grundlæggende KRAP kursus – og så indeholder det ikke mindst træning i det KRAPske håndværk og anvendelsen af en række konkrete metoder. Herudover er der (som altid på mine KRAP kurser) mulighed for at få supervision på de forløb, man selv er i gang med på sin arbejdsplads.

Metodetræningskurset afholdes på kursuscenter Brogaarden i Middelfart. De 8 kursusdage ligger i 4 moduler á 2 dage, som har hvert sit tema.

De 4 temaer hedder:

1) Kognitiv workshop
2) Færdighedstræning
3) De positive adfærdsmetoder
4) Tilrettelæggelse af pædagogiske forløb

Programmet for 2020-udgaven kan fortsat downloades her.

Der er mulighed for at overnatte på kursuscenter Brogaarden, hvis du kommer langvejs fra til kursusforløbet i Middelfart. Læs mere her om muligheder og priser.