Jeg har valgt at tilrettelægge mine egne, åbne KRAP kurser med 2 niveauer:

  • Et basisniveau bestående af et kursusforløb med ialt 8 kursusdage, som erfaringsmæssigt giver deltagerne en relevant videns- og metodemæssig baggrund for at komme godt igang med at arbejde KRAPsk på deres arbejdssted
  • Et avanceret niveau, kaldet KRAP Metodetræning, ligeledes bestående af ialt 8 kursusdage, som dels giver mulighed for temamæssigt at behandle flere aspekter af KRAP, dels giver mulighed for at træne metoderne og den praktiske anvendelse af KRAP (det næste Metodetræningsforløb starter i 2022 – men datoerne er endnu ikke fastlagt)

Det næste åbne KRAP basisforløb starter i april 2021 på kursuscenter Brogaarden i Middelfart – men er overtegnet. Du kan dog stadig downloade programmet her. Prisen pr. deltager i 2021 er 9.700 kr. + moms, alt inklusive, og der udstedes kursusbeviser ved forløbets afslutning. Der er plads til 24 deltagere, og samtlige pladser på deltagerlisten er nu booket. Det næste basisforløb kommer i 2022 (datoerne er endnu ikke fastlagt).

De 8 kursusdage i KRAP basisforløbet har disse overordnede temaer:

1)    Introduktion til KRAP – et overblik
2)    De kognitive grundmodeller
3)    Mestring og mestringsstrategier
4)    Social kompetence – og færdighedstræning
5)    Anerkendelse og ressourcefokus
6)    Følelser/emotioner
7)    Neuropsykologi og neuropædagogik
8)    Motivation og trivsel

På kurserne vil vi især bruge disse undervisningsformer: Oplæg, diskussioner i plenum, gruppearbejde, praktisk træning samt supervision af egne forløb/opgaver.

Det er min erfaring, at det er konstruktivt for mine kursister både at få “fyldt på”, at få reflekteret over og diskuteret stoffet i relation til de mennesker, de selv arbejder med – og så ikke mindst: At få afprøvet og trænet de konkrete metoder (som der er mange af i KRAP). KRAP kursusdagene er derfor tilrettelagt som en vekselvirkning mellem disse former.

Der er mulighed for at overnatte på kursuscenter Brogården, hvis du kommer langvejs fra til kursusforløbet i Middelfart. Læs mere her om muligheder og priser.

bill_2014_b

bill_tilm_2014_b