Peter Storgård
Temadage

Kurser og temadage

Læs mere om temadage →

Samtaleterapi

Terapi / samtaleforløb

Læs mere om terapi →

Kontakt
Mobil: 2297 4405
Mail: peterstorgaard@gmail.com

Praksisadresse:
PsykologKlinikken,
Adelgade 44, 1. tv.,
9500 Hobro